SOBRE AQUEST CICLE

L’objectiu dels *webinars és oferir contingut actualitzat sobre la prevenció de conductes addictives i de risc que es donen en la població, especialment l’enfocament es dirigeix al perfil de menors i joves.

També es tracta la intervenció preventiva en l’àmbit escolar i familiar perquè els professionals que treballen directament o indirectament o realitzen accions de prevenció disposen de noves visions, així com d’eines per a minimitzar aquesta problemàtica.

En aquest sentit, es creu necessària una formació integral en conductes addictives que ajude a donar resposta i oferisca més recursos i coneixements als professionals sobre aquestes qüestions.

D’aquesta manera, el cicle aprofundeix en àrees de prevenció i noves eines, coneixent els factors implicats en les addiccions i la problemàtica associada a les persones/entorns que la pateixen.

TEMÀTIQUES

El cicle consta de huit webinars eduque-formatius entre el 2022-2023. Durant el 2022 es tractaran els següents continguts:

Addiccions des de la perspectiva de gènere

Objectiu: Reflexionar i veure la relació entre tipus d’addiccions i gènere com mig de prevenció.

Conductes addictives i noves tecnologies/xarxes socials

Conéixer els riscos de les noves tecnologies en els joves i la societat en general, així com ampliar el coneixement de les noves addiccions que s’han vist potenciades durant els anys de pandèmia.

Prevenció de conductes de risc en l’entorn familiar

Objectiu: Ampliar el coneixement integral de la importància de la família com a agent preventiu i conéixer com els estils parentals i els vincles ajuden a previndre conductes de risc.

L’escola com a agent de prevenció i detecció de conductes addictives

Objectiu: Conéixer i ampliar programes o accions perquè les col·laboracions amb els entorns educatius siguen eficaços per a la detecció i prevenció de conductes de risc i fomenten oci més saludable.